SPONSOREN

De Stichting MiniMAX kan zijn werk alleen maar doen dankzij mensen zoals u. Mensen die door hun giften en donaties een financiële basis verschaffen voor ons werk; namelijk het stimuleren van talentvolle jongeren waar ook ter wereld, zodat zij een rolmodel zijn in hun directe omgeving om de cirkel van armoede te doorbreken.

Donaties, schenkingen, legaten en financiële bijdragen zijn van vitaal belang voor het werk van MiniMAX. Wij ontvangen immers geen subsidie en zijn daarmee geheel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven.

Stichting MiniMAX wordt gesteund door ruim 200 particulieren en een aantal Nederlandse bedrijven zoals, ABN AMRO Bank, Ames Autobedrijven en Rederij Muller.

Alle vrijwilligers van MiniMAX en alle jonge mensen die uw steun reeds kregen spreken hun dank uit aan alle sponsoren die de stichting MiniMAX een warm hart toedragen met donaties en beschikbaar stellen van materialen

U begrijpt natuurlijk, ons werk is nooit af.

 Als u belangstelling heeft voor het werk van de Stichting MiniMAX en u wilt ondersteuning bieden door middel van coaching, advies of training, neem dan contact op met ons via email info@stichtingminimax.nl, of Poirterslaan 38 5611 LB Eindhoven of bel 040-2117410

.

Ook u kunt ons werk gemakkelijk steunen door een eenmalige of periodieke donatie. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van jong talent. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid en zijn daarmee geheel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijfsleven.

Help de Stichting miniMAX en stort uw bijdrage op bankrekening NL63 ABNA 045.45.89.247 ten name van Stichting miniMAX.