Daniel van Dijck

Daniel van Dijck is opgeleid als interieur architect en ontwerper van gebruiksvoorwerpen. De stichting Minimax ondersteunde Daniel bij het realiseren van zijn deelname in februari 2016 aan de Rotterdam Contemporary Art Fair met de presentatie van zijn werk op het SS Rotterdam.

Hij zoekt binnen zijn vakgebied doorgaans naar de diepere betekenissen die besloten liggen in de wijze waarop mensen met gebruiksvoorwerpen omgaan.
Uit zijn werk spreekt een grote persoonlijke verbondenheid met als kenmerken fragiliteit, bruikbaarheid en vervreemding. Zijn producten tonen een interessante omgang met materiaal en materiaalexperiment.

Kijk ook op Daniel van Dijck


deel dit project