De wereld ontwikkel je niet zomaar, talentvolle mensen wel.

Ieder mens heeft een permanent vermogen tot groei en vernieuwing. Iedereen is in staat grenzen te verleggen op zijn unieke manier.

Het is dan ook waardevol als iemand al op jonge leeftijd zijn unieke talenten kan ontwikkelen. Stichting MiniMAX stimuleert jonge mensen die hun artistieke, muzikale, wetenschappelijke of zakelijke talenten verder willen ontwikkelen en die toegewijd hun dromen willen verwezenlijken.

Talent support

De Stichting Minimax ondesteunt ook minder bevoorrechte jongeren in marginale samenlevingen waar talentontwikkeling niet vanzelfsprekend is en waar weinig hulp van de overheid verwacht kan worden.

Onze ervaring heeft aangetoond dat een ondersteuning succesvol is als een goede begeleiding ter plaatse toeziet op de voortgang van de resultaten en de besteding van de financiele middelen.
De Stichting Minimax is een kleine doelen stichting en beschikt niet over een netwerlk van vrijwilligers om dit te organiseren.

Daarom wil de Stichting Minimax samenwerken met stichtingen met vergelijkbare doelstellingen zoals Yep Africa, Talent Foundation PvT en The Leadership Circle die deze governance ter plaatse hebben georganiseerd.