Kick off Camps Kenia

In de overtuiging dat sport en spel bevorderlijk is voor de fysieke mentale en sociale ontwikkeling van kinderen, vertrok Jorien van Dooren (arts in opleiding) in november naar Kenia. Zij organiseerde met 11 andere Nederlandse vrijwilligers Kick off Camps voor in totaal 150 kinderen. Naast de belangrijke onderdelen sport en spel werd ruim aandacht besteed aan aan lessen over natuur, empowerment en gezondheid. De Stichting Minimax heeft Jorien ondersteund bij de financiering van de camps.


deel dit project