ANBI

De Stichting MiniMax is opgericht in 2002 en beoogt een instelling te zijn als bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet 1956 (ANBI) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17149488. Giften aan culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) vallen onder de giftenaftrek.

Het is goed om te weten dat:

  • uw giften aan onze stichting in aanmerking komen voor aftrek;
  • de Stichting Minimax minimaal 90% van haar middelen besteedt aan haar doelstelling;
  • bestuursleden en vrijwilligers geen vergoedingen ontvangen;
  • in 2014 twee nieuwe projecten zijn ge├»nitieerd voor jeugd en gezond eten;
  • in 2015 zijn drie jonge designers ondersteund met hun deelname aan de Dutch Design Week;
  • het bestuur bestaat uit Rob Gruintjes (voorzitter), Sabine Poeschmann en Hans Spierdijk.
  • In 2019 en 2020 is ondersteuning gegeven aan een schrijver, een muziek kunstenaar, een jonge ondernemer en aan een permacultuur tuinderij.

Lees – hier – meer.