ANBI

De Stichting MiniMax is opgericht in 2002 en beoogt een instelling te zijn als bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet 1956 (ANBI) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17149488. Giften aan culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) vallen onder de giftenaftrek.

Het is goed om te weten dat:

  • uw giften aan onze stichting in aanmerking komen voor aftrek;
  • de Stichting Minimax minimaal 90% van haar middelen besteedt aan haar doelstelling;
  • bestuursleden en vrijwilligers geen vergoedingen ontvangen;
  • in 2014 twee nieuwe projecten zijn geïnitieerd voor jeugd en gezond eten;
  • in 2015 zijn drie jonge designers ondersteund met hun deelname aan de Dutch Design Week;
  • in 2016 naast een aantal kleinere donaties ondersteuning is gegeven aan een drietal projecten: een sport en spel project in Kenia, aan een beeldend kunstenaar en aan een jongeren project van het Leger  des Heils.
  • in 2017 aan vier projecten ondersteuning is gegeven: Tuinderij de Veldhof, aan een beeldend kunstenaar, aan een promovendus en aan een student uit Bangladesh.
  • in 2018 is ondersteuning gegeven aan een student uit Bangladesh en aan een Amerikaanse percussionnist.
  • het bestuur bestaat uit Maarten Coumans (1980) voorzitter, Rob Gruintjes (1950) en Sabine Poeschmann (1982).

Lees – hier – meer.